Regeringen i Danmark består af samtlige ministre og ledes af statsministeren. Statsministeren udnævner og afskediger ministrene. I regeringer, der består af to eller flere partier, sker det efter aftale med lederne af de andre partier i regeringen.

Regeringen er et fællesskab af ministre. Statsministeren er derfor ikke overordnet i forhold til de øvrige ministre. Statsministeren har dog i kraft af udnævnelses- og afskedigelseskompetencen og som leder af arbejdet i regeringen en meget stærk placering i forhold til de øvrige ministre. Det er statsministeren, der leder ministermøderne.

Koordinationsudvalget, Økonomiudvalget samt Udvalget for Regeringsledelse

Statsministeren er formand for regeringens koordinationsudvalg. Koordinationsudvalgets opgaver er ikke præcist afgrænset, men det står for koordinationen af de politisk væsentlige sager, som ikke bliver behandlet i regeringens økonomiudvalg. Ud over statsministeren og finansministeren består Koordinationsudvalget af regeringens centrale ministre. Hvem de er afhænger af, hvordan regeringen er sammensat. Har vi en flerpartiregering, vil lederne af de enkelte partier have en plads i koordinationsudvalget, uanset hvilken ministerpost de bestrider.

Økonomiudvalget har finansministeren som formand og består ligesom Koordinationsudvalget af et lille antal centrale ministre. Da udvalgets opgave er koordinationen af den økonomiske politik og ikke mindst udgiftspolitikken, er de økonomiske ministre, dvs. finansministeren, erhvervsministeren og økonomiministeren (hvis der er udpeget en økonomiminister) medlemmer. Igen er det dog sådan, at sammensætningen af regeringens økonomiudvalg afhænger af, om regeringen er en etpartiregering eller en koalition af to eller flere partier. Forud for de to regeringsudvalgs møder er der sket en forbehandling i henholdsvis det forberedende koordinationsudvalg og det forberedende økonomiudvalg. De er sammensat af departementscheferne fra de ministerier, hvis ministre har fast plads i de to udvalg.

Med dannelsen af SVM-regeringen blev der nedsat et overordnet udvalg under navnet Udvalget for Regeringsledelse. Statsministeren er formand, koalitionens to andre partiledere (vicestats- og forsvarsministeren samt udenrigsministeren) er medlemmer. Desuden er finansministeren og økonomiministeren medlemmer af udvalget. De repræsenterer henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre. Regeringsledelsens opgave er at behandle og løse interne tvister i regeringen. Udvalget for Regeringsledelse er ikke omfattet af de samme procedurer for sagsforberedelse, som de andre regeringsudvalg. Med månedlige møder har det også en lavere mødefrekvens.

Med Koordinationsudvalget, Økonomiudvalget og fra 2022 Udvalget for Regeringsledelse har ministermødet i praksis mistet sin betydning som koordinationsforum i danske regeringer.

Øvrige regeringsudvalg

Indtil 2001 havde regeringerne ofte et ret stort antal regeringsudvalg. Ved Anders Fogh Rasmussens tiltræden som statsminister for VK-regeringen i 2001 blev der besluttet en forenkling, som siden er fastholdt.

Ud over de centrale regeringsudvalg nedsætter regeringerne med mellemrum midlertidige regeringsudvalg, som har til opgave at forberede og samordne større politiske udspil.

Det klimaudvalg, som Mette Frederiksen-regeringen nedsatte ved sin tiltræden i 2019, er et eksempel herpå. Det har siden fået fast status som Udvalget for Grøn Omstilling.

Alle regeringer har siden 1960'erne og 1970’erne også haft udvalg til koordination af driftsbetonede sager. De behandler sager, som nyder stor politisk bevågenhed. Det drejer sig om regeringens sikkerhedsudvalg (oprettet 1964), som behandler sager vedrørende den indre og ydre sikkerhed, f.eks. efterretnings- og terrorsager, og regeringens ansættelsesudvalg (oprettet 1977), som endeligt vurderer ansøgerne til først og fremmest ledende embedsmandsstillinger som departementschefer og styrelsesdirektører.

Regeringens sekretariat

Statsministeriets departement er sekretariat for statsministeren og for regeringen. Sekretariatet bistår og rådgiver statsministeren i sager vedrørende regeringens politik og statsministerens rolle som regeringsleder. Det er i princippet ikke anderledes end departementernes rådgivning af de øvrige ministre.

Der er dog en vigtig forskel, fordi Statsministeriet ikke har ansvaret for et fagområde på samme måde som de øvrige ministerier. Statsministeriets anden opgave er at fungere som sekretariat for regeringen. Det indebærer hjælp til at fastlægge dagsordenen og afvikling af ministermøderne og møderne i regeringens koordinationsudvalg og regeringsledelsen. Statsministeriet fungerer også som sekretariat i de tilfælde, hvor statsministeren har lagt forberedelsen af større politiske udspil i Statsministeriet. Det sker også i de tilfælde, som under Covid-19-krisen, hvor Statsministeriet har fået ansvaret for samordningen af regeringens og ministeriernes indsats.

Statsministeriet og de andre ministerier

Der er tradition for, at det danske statsministerium har en ret lille organisation. Det løser derfor sin koordinationsopgave i tæt samspil med andre ministerier, først og fremmest Finansministeriet. Samtidig er det bemandet med medarbejdere udlånt for en periode af andre ministerier såsom Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Siden regeringsdannelsen i 2019 er sket en udvidelse af Statsministeriets bemanding, ligesom der er oprettet nye enheder i ministeriet. Disse ændringer tilsigter at styrke statsministeren og Statsministeriet i forhold til andre ministerier, herunder udtrykkeligt Finansministeriet.

Disse ændringer rokker dog ikke ved, at Statsministeriets organisatoriske kapacitet er begrænset i forhold til andre ministerier. Samtidig er det væsentligt, at statsministerens og Statsministeriets rolle er påvirket af, om regeringen er en etpartiregering, en koalition af to eller flere partier samt en mindretals- eller flertalsregering.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig