Den 14. januar 1972 efterfulgte Margrethe 2. som Danmarks Dronning sin far, Frederik 9. Om dronningens forfatningsretlige stilling, se kongen.