Religionsfilosofi

Religionsfilosofi, inden for filosofi og religionsvidenskab en disciplin, der beskæftiger sig med religionens væsen og dens forhold til samfundets øvrige kultur. Sidst i 1700-tallet blev betegnelsen gængs, dvs. på et tidspunkt, da religionen var på vej til at miste sin selvfølgelighed i nordeuropæisk kultur. Med det moderne samfund og et verdensbillede, der stadig stærkere prægedes af naturvidenskaberne, syntes religionen på vej til at blive hjemløs; samtidig konfronteredes vestlig kultur i højere grad end tidligere med fremmede religioner. Hele artiklen