Det numinøse, (af lat. numinosus, af numen 'guddom, guddomsmagt'), udtryk, skabt af religionshistorikeren Rudolf Otto, der i Das Heilige (1917) søgte at bestemme det hellige (hellig) som en grundlæggende kategori i al religion. Det helliges moralske og rationelle aspekter kan etik og dogmatik udrede, men det, der egentlig gør det helligt, er ifølge Otto det numinøse, dvs. religionens irrationelle aspekt, der ikke kan defineres, men kun bestemmes ved de følelser, der knyttes til det. Otto kalder det mysterium tremendum et fascinans (lat. 'en hemmelighed, man skælver for og tryllebindes af') og das Ganz Andere ('det, der er noget helt andet'), dvs. det, der er hinsides menneskelige kategorier.