Faktaboks

Baruch Spinoza

Benedictus de Spinoza

Født
24. november 1632, Amsterdam, Holland
Død
21. februar 1677, Haag, Holland

Baruch Spinoza var barn af jødiske forældre, der var flygtet til Amsterdam fra jødeforfølgelserne i Portugal. Pga. sin kritik af den traditionelle jødedom blev han som ung udstødt af den jødiske menighed. Oliemaleri fra ca. 1665 af en uidentificeret kunstner; Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel.

.

Baruch Spinoza var en hollandsk filosof af jødisk herkomst. Centrale tematikker i Spinozas forfatterskab er forholdet mellem Gud, menneske og natur – og opgøret med det dualistiske problem. Af sin samtid blev Spinoza anset for at være farlig og samfundsomstyrtende, i dag fremstår han som en af den nyere tids største metafysikere.

Jødisk bagrund

Spinoza var født af portugisisk-jødiske forældre, der var indvandret til Holland og bosat i Amsterdam. Efter en traditionel uddannelse i den jødiske menigheds synagoge i Amsterdam studerede han René Descartes' skrifter og tidens matematik og naturvidenskab.

Baruch Spinozas filosofiske og naturvidenskabelige studier medførte dog, at han fjernede sig fra den jødiske gudsopfattelse, og menigheden, som havde udset ham til noget stort, udstødte ham på livstid i 1657.

Spinozas 'Etik'

Baruch Spinoza. Crayonstik fra 1762.

.

Forstødelsen medførte, at Spinoza skiftede navn til det latinske Benedictus de Spinoza og gik i lære som linsesliber. I 1663 påbegyndte han udarbejdelsen af det værk, der skulle blive hans hovedværk, Ethica (1677; da. Etik, 1933; 1996). Det rummer et abstrakt metafysisk system af aksiomer og udkom først efter hans død.

Gud eller naturen

Hovedtanken i Etik er, at menneskets lykke består i at erkende det guddommelige. Da Gud ifølge Spinoza er lig med naturen, betyder dette, at mennesket kun er frit, når det tænker og handler i overensstemmelse med sin egen natur. På samme måde er naturlovene et udtryk for Guds frie selvudfoldelse.

Opgøret med Descartes

Spinozas filosofiske forgangsmand, Descartes, opererede med to forskellige typer af subtanser, nemlig tænkning og udstrækning. For Spinoza kan der imidlertid kun eksistere én substans, for hvis Gud er uendelig, fuldkommen og lig med naturen, kan 'han' ikke grænse op til noget fra sig selv forskelligt. Altså findes der kun én altomfattende substans, Gud selv.

Tænkning og udstrækning

Spinoza overtager dog den tanke fra Descartes, at vi mennesker kun er i stand til at erkende noget som enten tænkning eller udstrækning. Det vil sige på den ene side bevidsthed, følelser og ideer, og på den anden side alverdens genstande, herunder vore egne legemer.

Begge dele er, som Spinoza siger, modifikationer af substansen, altså Gud eller naturen (deus sive natura).

Monisme

Således havde Spinoza elimineret det dualistiske problem, som Descartes efterlod, nemlig problemet om forholdet mellem sjæl og legeme. For Spinoza findes forskellen kun i vores forestillinger, og han mener, at der i virkeligheden ikke er tale om andet end to aspekter af det samme. En tanke kan således enten studeres som en hjerneproces eller som en bevidsthedsakt, men ikke begge dele på én gang.

Identitetshypotesen

Denne opfattelse kaldes undertiden for identitetshypotesen eller læren om den psykofysiske parallelisme (se sjæl). Spinozas begreb om substansen betegner en monistisk virkelighedsopfattelse, hvilket betyder, at alt er del af en og samme natur. Gud kan således ikke opfattes som transcendent, men kun som immanent, dvs. som ét med den altomfattende natur.

Denne opfattelse blev senere i romantikken kaldt for panteisme.

Spinozas gudsbillede

Den traditionelle opfattelse af Gud som en dommer uden for verden, der enten kan straffe eller belønne menneskene, hviler ifølge Spinoza på falske forestillinger styret af håb og frygt. Den sande lykke for mennesket består i frigørelsen fra denne slavebinding af følelserne og i erkendelsen af, at vi som en enhed af sjæl og legeme indgår i naturens lovmæssighed.

Alt det, der kan hænde os, sker i overensstemmelse med den guddommelige natur, som vi selv er en del af. At forbinde dette med negative følelser forstyrrer den menneskelige salighed og skyldes en utilstrækkelig forståelse af altings guddommelige orden.

Værker

I sin levetid udgav Spinoza kun et værk om Descartes' filosofi samt (uden forfatternavn) Tractatus theologico-politicus (1670, Teologisk-politisk afhandling), som rejste en storm af forbitrelse imod ham. I afhandlingen betragtede han Bibelen som en tekst, der må forstås ud fra sine historiske forudsætninger, og ikke i bogstavelig forstand som guddommeligt inspireret. Som en konsekvens heraf argumenterede Spinoza i afhandlingen også for trosfrihed og tolerance.

Det andet hovedværk, Ethica, som det var forbudt at være i besiddelse af, blev cirkuleret af hans åndelige efterkommere og først langt senere udgivet officielt som et værk af Spinoza.

Virkningshistorie

Spinoza blev af samtiden og af den umiddelbare eftertid betragtet som farlig og samfundsomstyrtende, idet hans metafysik blev tolket som ateisme og materialisme. Først hen imod slutningen af 1700-tallet indledtes en seriøs diskussion af hans tænkning, og hans substansteori fik stor betydning, om end på hver sin måde, for Friedrich Wilhelm Joseph Schelling og Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Senere så Friedrich Nietzsche et forbillede i Spinoza og videreførte hans tanker om, at naturen aldrig i sig selv kan være ond eller god.

I moderne fransk filosofi er det i særlig grad Gilles Deleuze, der har været inspireret af Spinoza til at udvikle en ny form for erfaringsmetafysik. Også i marxismen hos Antonio Negri og Michael Hardt har Spinozas monistiske tænkning haft stor betydning. Inden for psykologien er hans identitetshypotese blevet taget op, senest af kognitionsforskeren Antonio Damasio.

I dag fremstår Baruch Spinoza som en af den nyere tids største metafysikere.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig