Transfigurere, der ordret betyder 'at omdanne', bruges inden for teologi som begreb for Jesu 'forklarelse', dvs. hans omdannelse til en lysende skikkelse, jf. transfiguration.