Vi mangler en fagansvarlig for Kredsløbsteori og telefon, telegraf og telex

Vil du være fagansvarlig? Kontakt os