Transmitter, (eng., afledn. af transmit 'oversende', jf. transmission), apparat, der afsender signaler via lyd, lys eller radiobølger. En transmitter kan både være en større, selvstændig enhed (fx en radiosender) og en elektronisk komponent i form af en integreret kreds.