Telefonsvarer, apparat eller funktion, som automatisk besvarer et indkommende telefonopkald, hvis telefonrøret ikke løftes efter et vist antal tilringninger eller på anden måde er deaktiveret. En telefonsvarer er enten en fysisk enhed med båndoptager eller lignende, som forbindes parallelt til et telefonapparat, eller en funktion i telenettet, som centralt besvarer opkald og lagrer meddelelser. Med sidstnævnte metode kan brugeren ofte anvende en fælles telefonsvarer for flere telefoner, fx en mobiltelefon og en fastnettelefon. Der findes desuden tjenester, hvor talebeskeder, e-mail og fax kan lagres samlet.