Nettransformator, elektrisk transformator, der i et elektrisk apparat, fx en pc eller en radio, omsætter den tilsluttede lysnetspænding til den lavere elektriske spænding, der benyttes i apparatet. I forbindelse med rene lavspændingsapparater uden lysnetdel kan nettransformatoren være en del af en ekstern lysnetadapter.