Kontakt er den fysiske forbindelse mellem to elektriske ledere eller to materialer, der tillader henholdsvis strøm eller varme at løbe mellem dem.