Parallelresonans, resonans i en elektrisk parallelsvingningskreds bestående af en kapacitor og en induktor (spole) forbundet parallelt. Resonansen indtræffer ved frekvensen f bestemt ved , hvor L er spolens induktans, og C er kapacitansen. Impedansen af parallelkredsen er frekvensafhængig og bliver ved resonans teoretisk set uendelig stor.