Elektrisk filter, elektrisk kredsløb, som benyttes i kommunikationsteknik til at udvælge eller undertrykke bestemte dele af et sammensat signal. Et filters egenskaber beskrives med en frekvenskarakteristik (overføringsfunktion), som for alle signalfrekvenser angiver forholdet mellem udgangssignal og indgangssignal. De frekvenser, som ligger på grænserne mellem frekvensintervaller med stor og lille signaldæmpning, kaldes afskæringsfrekvenser. Filtre kan konstrueres som passive filtre, der sammensættes af spoler, kondensatorer og modstande, eller som aktive filtre, der tillige indeholder et forstærkende element, fx en operationsforstærker. I digital signalbehandling udføres filtre som regnekredsløb (digitale filtre).