Udglatningskondensator, kapacitor, som reducerer spændingsvariationerne i et elektrisk signal. Den fungerer som et elektrisk filter, der dæmper signalets hurtigste variationer (se fx ladekondensator).