Telematik, (af telekommunikation og informatik), overførsel af information gennem telenettet, hvor terminaludstyret er defineret i det internationale telesamarbejde. Telefax og telex er eksempler på telematiktjenester.