Saw-filter, surface acoustic wave-filter, elektrisk filter, der indeholder et krystal, på hvis overflade en ultrasonisk bølge (højfrekvent lydbølge) kan udbrede sig. Krystallet er forsynet med en indgangstransducer, som kan transformere det elektriske signal til en lydbølge, og en udgangstransducer med den modsatte funktion. Filterfunktionen opnås ved passende udformning af krystallet og transducerne. Saw-filtre benyttes i frekvensintervallet 10-2000 MHz og anvendes fx i mobiltelefoner.