Faktaboks

Etymologi
Ordet Sverige kommer af Svea rike, som betyder 'sveernes rige'. Sveerne var en nordgermanske stamme, som beboede det nuværende centrale Sverige, og de kendes fra de første århundreder e.v.t.
Officielt navn
Konungariket Sverige
Dansk navn
Sverige
Styreform
parlamentarisk konstitutionelt monarki
Hovedstad
Stockholm
Indbyggertal
10,5 millioner (SCB, 2022)
Areal
407 284 km²
Indbyggere pr. km²
24 (2019)
Officielt/officielle sprog
Sveriges officielle sprog er svensk, men finsk, samisk, romani, jiddisch og meänkieli/tornedalsfinsk er officielle minoritetssprog.
Religion
medlemmer af Svenska kyrkan (lutheransk) 60,2 %, andre (inkluderer katolikker, ortodokse kristne, baptister, muslimer, jøder og buddhister) 8,5 %, ingen eller uspecificerede 31,3 % (2017). Dataet repræsenterer medlemmer af trossamfund, som kvalificerer sig til statsstøtte.
Nationaldag
den 6. juni (1983)
Statsoverhoved
Kong Carl 16. Gustaf (siden den 15. september 1973)
Statsminister
Ulf Kristersson (siden den 18. oktober 2022)
Møntfod
den svenske krone
Symbol
Sveriges nationalsymbol er de tre kroner og løven.
Valutakode
SEK
Nationalsang
Du Gamla, Du Fria ('du gamle, du frie')
Engelsk navn
Sweden, Kingdom of Sweden
Uafhængighed
Den 6. juni 1523 blev Gustav 1. Vasa valgt som Sveriges konge, hvilket markerede Kalmarunionens opløsning.
Befolkningssammensætning
svenskere 80,9 %, syrere 1,8 %, finner 1,4 %, irakere 1,4 %, andre 14,5 % (2018). Disse oplysninger henviser til det land, folk er født i; de oprindelige samer tæller mellem 20.000 and 40.000 personer.
BNP pr. indb.
356.430 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 80,0, kvinder 83,8 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,937 (2018)
Indeks for levevilkår, position
8 (2018)
Gini-koefficient
28,8 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
4,5 ton (2014)
Internetdomænenavn
.se
Flag

Sverige. Carl 16. Gustaf gifter sig med Silvia Renate Sommerlath i Storkyrkan i Stockholm den 19. juni 1976.

.

Göta älv. Via sluserne ved Trollhättan løftes oceangående skibe op til Vänern.

.
.

Sverige er et kongerige i det nordlige Europa, som omfatter den østlige og sydlige del af Den Skandinaviske Halvø. I stormagtstiden i 1600-tallet omfattede Sverige desuden en stor del af landene omkring Østersøen og var styret af en udpræget centralisme, som stadig er mærkbar og bl.a. markeret i Stockholms magtfulde arkitektur. Landsdelenes særpræg, traditioner og selvbevidsthed er dog tydelig; der er mere end geografiske forskelle mellem Norrbotten og Skåne.

Med arbejderbevægelsens historiske indsats i 1900-tallet og med den kapitalstærke stordrift ændredes levevilkårene, og nu anses det førhen stærkt klasseopdelte Sverige som førende blandt de nordiske velfærdsdemokratier. Landet er kendt for moderne og avanceret industri og for skandinavisk stil og design, bl.a. i kraft af en effektiv kulturel markedsføring i udlandet. Siden 1995 har Sverige været medlem af EU, men står som Danmark og Storbritannien uden for EU's Økonomiske og Monetære Union.

Nationalflag

Sveriges nationalflag blev indført officielt i 1906, men har været i brug siden 1500-tallet. Farverne er heraldiske og stammer fra det svenske rigsvåbens tre gule kroner på blå bund, som går tilbage til 1300-tallet. Læs mere om det svenske flag.

Geografi

Det gamle svenske kerneland udgøres af egnen omkring Uppsala og Det Mellemsvenske Sund, i dag Stockholmsregionen. Læs mere om Sveriges geografi.

Planteliv

Plantegeografisk kan Sverige inddeles i fire regioner. I løvskovsregionen i Skåne, Blekinge og langs vestkysten omtrent til Göteborg findes bøgeskov og anden løvskov af vest- og centraleuropæisk type ... Læs mere om Sveriges planteliv.

Dyreliv

Den svenske fauna er kendetegnet ved at være forholdsvis varieret med både arktiske, boreale og mellemeuropæiske arter. En del pattedyr som rødræv, lækat ... Læs mere om Sveriges dyreliv.

Sprog

Sveriges nationalsprog er svensk, som er et af de nordiske sprog. Det er modersmål for det store flertal af befolkningen, og kun svensk er landsdækkende som offentligt sprog; siden 1995 har svensk desuden haft status som officielt sprog i EU. Læs mere om det svenske sprog.

Religion

I Sverige veg nordisk religion kun langsomt for kristendommen; skønt missionen begyndte i 800-900-tallet, sejrede den først i ca. 1100. Læs mere om religion i Sverige.

Forfatning

Sveriges Samling av grundlagar består af Regeringsformen (1975), Successionsordningen (1810), Tryckfrihetsförordningen (1949) og Yttrandefrihetsgrundlagen (1991) ... Læs mere om Sveriges forfatning.

Forvaltning

Centraladministrationen, centrala ämbetsverken, har en relativt uafhængig og selvstændig stilling i forhold til regeringen. Læs mere om forvaltningen i Sverige.

Økonomi

Siden Sverige i begyndelsen af 1930'erne blev ramt af den store depression, har den offentlige sektor spillet en afgørende rolle i samfundsøkonomien. Læs mere om den svenske økonomi.

Sociale forhold

Sverige har internationalt en placering som fremtrædende velfærdsstat. Leveniveauet er højt, og indkomstfordelingen forholdsvis lige. Læs mere om Sveriges sociale forhold.

Sundhedsforhold

.

Sverige har i nogle år haft den højeste middellevetid i Norden. I 2006 var den 78,8 år for mænd og 83,1 år for kvinder. Læs mere om sundhedsforhold i Sverige.

Forbudssverige

Den restriktive svenske lovgivning, især i forbindelse med sundhedsskadelig konsumption, har givet anledning til den kritiske betegnelse "Forbudssverige". Læs mere om Forbudssverige.

Retssystem

Sverige hører sammen med Danmark, Finland, Island og Norge til den nordiske retsfamilie. Sverige deltager i nordisk lovsamarbejde ... Læs mere om det svenske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) stadig under tilpasning til tiden efter den kolde krig. Styrken er 27.000. Hæren er på 13.800 med 8600 værnepligtige ... Læs mere om Sveriges militærvæsen.

Fagbevægelse

Den svenske fagbevægelse fik sit egentlige gennembrud i 1880'erne. Fagforeningerne tilsluttede sig efter Göteborg-kongressen i 1886 det socialistiske program. Læs mere om den svenske fagbevægelse.

Uddannelse

Et egentligt skolesystem i Sverige går tilbage til 1842, da Karl 14. Johan pålagde ethvert sogn at oprette en skole. Læs mere om uddannelsessystemet i Sverige.

Biblioteker

Landets nationalbibliotek er Kungliga biblioteket i Stockholm, hvis oprindelse går tilbage til bogsamlinger fra 1500- og 1600-tallet opbygget af især dronning Kristina. Læs mere om Sveriges biblioteker.

Arkiver

Riksarkivet i Stockholm, oprettet 1618 som del af kongens kancelli og fra 1878 en selvstændig enhed, samler primært materiale fra centraladministrationen. Læs mere om Sveriges arkiver.

Massemedier

I Sverige står regional- og lokalpressen stærkt, da man fra statens side har valgt at yde pressestøtte for at sikre de trykte mediers overlevelse i lokalområderne. Læs mere om massemedier i Sverige.

Billedkunst

De tidligste stavkirkeudsmykninger i 1000-tallet fra Hemse og Guldrupe på Gotland bærer præg af hedensk vikingeornamentik. Læs mere om svensk billedkunst.

Kunsthåndværk og design

Moderne svensk formgivning hviler bl.a. på en håndværkstradition og en formverden rundet af almuekunsten, en kunst med stærkt egnspræg overleveret i fx bemalede møbler, malede vægdekorationer ... Læs mere om kunsthåndværk og design i Sverige.

Arkitektur

I middelalderen og renæssancen var der et omfattende træbyggeri, hvoraf der bl.a. er bevaret kirken i Södra Råda i Värmland fra ca. 1300 og stavkirken i Hedared i Västergötland fra ca. 1500. Læs mere om arkitektur i Sverige.

Litteratur

Det nordiske fællessprog bevarede sin enhed til op mod år 1000, således også fantasiens sprog, poesien og den mundtlige fortælling. Læs mere om svensk litteratur.

Teater

Den ældste bevarede skuespiltekst, Tobie Comedia (1550), er tilskrevet Sveriges reformator, Olaus Petri. Læs mere om svensk teater.

Dans

I Sverige har folkedans og ballet historisk været de dominerende danseformer. Balletten kendes i Sverige fra 1600-tallet, og den fik sit eget kompagni i 1773. I den udstrækning folkedans findes i dag, dyrkes den primært i foreninger. Læs mere om dans i Sverige.

Musik

Til forskel fra Danmarks musikhistorie, hvor brande har ødelagt væsentlige dele af det skriftlige kildemateriale, er Sveriges veldokumenteret igennem talrige overleverede musikalier. Læs mere om svensk musik.

Film

Sverige. Bjørn Borg vinder Wimbledon for fjerde gang i træk, 1979.

.

Sveriges første offentlige filmforevisning fandt sted i 1896 i Malmø, i 1897 blev de første små fiktionsfilm indspillet, og i 1904 åbnedes i Stockholm den første permanente biograf; filmcensuren blev indført i 1911. Læs mere om svensk film.

Sport

Idrætsbevægelsen i Sverige har ca. 3 mio. medlemmer og er dermed landets største folkebevægelse. Læs mere om sport i Sverige.

Køkken

Sveriges madkultur udviser tydelige regionale forskelle. Nord for de store søer var økonomien traditionelt baseret på kvæg- og gedeavl ved fäbodsväsen ... Læs mere om det svenske køkken.

Historie

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig