Sverige - biblioteker og arkiver

Artikelstart

Sverige - biblioteker og arkiver, Landets nationalbibliotek er Kungliga biblioteket i Stockholm, hvis oprindelse går tilbage til bogsamlinger fra 1500- og 1600-t. opbygget af især dronning Kristina. Uppsala universitetsbibliotek og Lunds universitetsbibliotek er meget betydelige som forskningsbiblioteker og i kraft af deres historiske samlinger. Universitetsbibliotekerne i Stockholm og Göteborg bygger til dels på ældre bestående samlinger; således forenedes Stockholms universitetsbibliotek i 1978 med det naturvidenskabelige Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek (grdl. 1739). Göteborgs universitetsbibliotek var fra 1890 et kommunalt forskningsbibliotek, men overgik 1961 til universitetet. 1900-t.s universitetsbiblioteker, Umeå (grdl. 1948) og Linköping (grdl. 1961), er i stærk vækst. Blandt fagbibliotekerne er de tekniske de største: Kungliga tekniska högskolans bibliotek i Stockholm (grdl. 1826) og Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg (grdl. 1829). Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek med hovedsæde i Uppsala (grdl. 1848) betjener læreanstalter flere steder i landet. Meget vigtigt for den medicinske forskning er Karolinska Institutets bibliotek och dokumentationscentral (grdl. 1810).

Nutidens folkebiblioteker går til dels tilbage til de store folkrörelsers oplysningsvirksomhed, især afholds- og arbejderbevægelsen. Fra 1905 ydedes statstilskud, der fra 1912 administreredes af det rådgivende Statens biblioteksbyrå. Siden 1966 ydes der kun tilskud til de 24 centralbiblioteker (länsbiblioteker) og til fælles anliggender, mens de enkelte biblioteker er rent kommunale institutioner, som de gamle foreningsbiblioteker gradvis er gået op i. Nogle länsbiblioteker har historiske samlinger, der går tilbage til gamle stiftsbiblioteker (Linköping, Skara, Västerås, Växjö).

Riksarkivet i Stockholm, oprettet 1618 som del af kongens kancelli og fra 1878 en selvstændig enhed, samler primært materiale fra centraladministrationen, mens ti landsarkiver for et eller flere län rummer materiale fra lokale og regionale statslige myndigheder. Statens arkiver har i lighed med de mange regionale og landsdækkende folkrörelsesarkiver, bl.a. arbejderbevægelsens arkiv, store samlinger af privat arkivmateriale, ikke mindst foreningsarkiver. Sverige har ikke et centralt erhvervsarkiv, men en række sådanne. Endelig findes mange kommunale arkivinstitutioner.

Læs mere om Sverige.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig