Demokratisk centralisme er et organisationsprincip inden for kommunistiske partier og organisationer. Princippets bærende elementer er, at alle partiorganer vælges af medlemmerne, at disse organer regelmæssigt aflægger beretning, og at beslutningerne træffes på grundlag af en fri medlemsdiskussion. Endvidere har alle, når beslutninger er truffet, en ubetinget pligt til at følge dem, idet fraktionsdannelse er strengt forbudt. Endelig er beslutninger truffet af et højere organ bindende for alle lavere organer og medlemmer, og beslutningerne skal uden omsvøb føres ud i livet. I praksis har det centralistiske element, dvs. pligten til ubetinget at følge højere organers beslutninger, domineret i forhold til det demokratiske.