Socialistisk Folkeparti

.

Socialistisk Folkeparti. Morten Lange (tv.), Holger K. Nielsen (i midten) og Gert Petersen ved partiets 40-årsjubilæum.

.
.

Pia Olsen Dyhr.

.

Socialistisk Folkeparti (SF) er et dansk politisk parti, stiftet den 15.2.1959. Personkredsen bag dannelsen bestod hovedsagelig af tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) med dette partis i november 1958 ekskluderede formand, Aksel Larsen, i spidsen.

SF's mål var at skabe et flertal i befolkningen for socialismens fredelige indførelse i Danmark, afskaffelsen af militær og militæralliancer, solidaritet med den tredje verden og modstand mod dansk medlemskab af EU.

Siden 1992 har SF internt været uenige om holdningen til EU-projektet, men har gradvist bevæget sig i en mere EU-positiv retning. Desuden har SF lagt stor vægt på at samarbejde med kvinde-, miljø-, freds- og andre græsrodsbevægelser.

Det var et vigtigt mål for SF at trække Socialdemokratiet væk fra samarbejdet med de borgerlige partier og skabe det såkaldte arbejderflertal. Da det blev en realitet efter valget i 1966, førte det i 1967 til en splittelse af SF: Den del, der fandt, at partiet svigtede de socialistiske mål i forhandlingerne med Socialdemokratiet, brød ud og dannede partiet Venstresocialisterne. SF's strategiske dilemma har altid været, hvor meget partiet i realpolitikken har skullet gå på kompromis med den rene ideologi.

I 1990'erne blev det socialistiske sigte mærkbart nedtonet, og miljøprofilen opprioriteret. 1994-2001 var SF de facto støtteparti for de socialdemokratisk ledede regeringer, hvilket gav anledning til intern strid mellem "traditionalister" og "fornyere". Uenigheden fortonede sig efter VK-regeringens tiltræden i 2001, hvor SF's indflydelse begrænsedes.

Efter at Villy Søvndal blev valgt til partiformand i 2005, brugte SF oppositionstiden og krisen hos Socialdemokraterne til en tydeligere markering af partiets politik.

Organisatorisk er SF opbygget som et masseparti, og det lagde fra begyndelsen - i kontrast til DKP - stor vægt på at give de menige medlemmer stor indflydelse og plads til offentligt at debattere uenigheder. I 2013 var medlemstallet ca. 11.600.

SF har udviklet sig fra et arbejderparti til et funktionærparti. Funktionærgruppen består fortrinsvis af offentligt ansatte i social-, sundheds- og uddannelsessektoren.

SF's ledere har gennem årene været Aksel Larsen, Sigurd Ømann, Gert Petersen, Holger K. Nielsen, Villy Søvndal, Annette Vilhelmsen og fra 2014 Pia Olsen Dyhr.

SF's gennemsnitlige vælgertilslutning 1960-2005 har været 8 % med et maksimum i 1987 på 14,6 % og et minimum i 1977 på 3,9 %. Ved valget i 2007 fik SF 13 % og 23 mandater.

Valget i 2011 betød en tilbagegang til 16 mandater (9,2 % af stemmerne), men på trods af dette indgik partiet i regeringen Helle Thorning-Schmidt og opnåede for første gang ministerposter, seks i alt, heriblandt blev Villy Søvndal udenrigsminister. I kølvandet på en række dårlige meningsmålinger og uenighed i partiet valgte Villy Søvndal i 2012 at trække sig som partiformand og blev - efter kampvalg - efterfulgt på posten af Annette Vilhelmsen.

Også ved kommunal- og regionsrådsvalget i november 2013 mistede partiet med hhv. 5,6 % og 5,3 % af stemmerne betydeligt terræn.

På grund af dybtgående uenighed i partiet i forbindelse med en afstemning i Folketinget om salg af aktier i DONG til finansvirksomheden Goldman Sachs trådte SF i januar 2014 ud af regeringen, og Annette Vilhelmsen trak sig som formand. Uden modkandidater valgtes derefter Pia Olsen Dyhr til formand.

Ved folketingsvalget i 2015 gik partiet tilbage og fik med 4,2 % af stemmerne syv mandater.

Eksterne links

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig