astronaut

Astronaut. Den russiske kosmonaut Aleksej Leonov (tv.) og den amerikanske astronaut Tom Stafford under træningen i forbindelse med Apollo-Sojuz-projektet på Kosmonaut-træningscentret uden for Moskva. De ses her i et russisk Sojuz-træningsmodul.

.

Austronaut. Alan B. Shepard under en test.

.

Astronaut. I 1961 var Jurij Gagarin som det første menneske i rummet vægtløs i et enkelt kredsløb om Jorden.

.

Artikelstart

Astronaut, rumfarer, person, som er uddannet til at flyve et rumfartøj (pilot), betjene et eller flere af dets systemer (am. mission specialist) eller til at gennemføre videnskabelige eksperimenter under en rumflyvning (am. payload specialist). Betegnelsen astronaut benyttes af vestlige lande, mens det tidligere Sovjetunionen og det nuværende Rusland benyttede betegnelsen kosmonaut. Efter de begyndte at flyve hos hinanden, benyttes udelukkende betegnelsen astronaut.

Faktaboks

Etymologi
Ordet astronaut kommer af græsk astro- og nautes 'sømand', af naus 'skib'.

Den første rumflyvning blev foretaget af den sovjetiske kosmonaut Jurij Gagarin, som den 12.4.1961 gennemførte den første bemandede rumflyvning i en kredsløbsbane om Jorden i fartøjet Vostok 1. Flyvningen varede i 108 minutter og banen nåede en maksimalhøjde på 327 km.

Alan B. Shepard var den første amerikanske astronaut, som den 5.5.1961 gennemførte en rumflyvning af 15 minutter og 28 sekunders varighed. Rumfartøjet (Mercury) var ikke i en kredsløbsbane, men fulgte en såkaldt suborbital bane fra Cape Canaveral i Florida og ud i Atlanterhavet. Den maksimale højde var på 186 km.

Ca. 540 astronauter og kosmonauter fra over 35 forskellige lande har opholdt sig fra minutter til over et år i rummet (2015). Ca. 10 % af dem var kvinder. Foruden ophold i selve rumfartøjet har astronauter foretaget aktiviteter på Månens overflade og i rumdragt uden for rumkabinen (ekstravehikulær aktivitet, EVA). 12 astronauter har gået på Månens overflade. Længderekorden for et enkelt ophold i rummet indehaves af russeren Valeri Polyakov (f. 1942), som har tilbragt 437 dage i træk på den russiske rumstation Mir. To astronauter har fløjet i rummet syv gange, og den samlede længderekord har russeren Sergei Krikalev (f. 1958), som på seks flyvninger har tilbragt tilsammen 803 dage i rummet.

Kriterierne for udvælgelse til astronaut har ændret sig gennem årene og er afhængige af de forventede opgaver. Reglerne for udvælgelse er for piloter mere restriktive end for payload specialists. I 1959 udvalgtes de første amerikanske astronauter blandt militære testpiloter til Mercuryprogrammet. Fra slutningen af 1970'erne er personer med videnskabelige grader kommet i betragtning som payload specialists til rumfærgeprogrammet, men det er fortsat militærpiloter, som udvælges til at være piloter på rumfærgen.

For at blive udvalgt til astronaut skal man ud over de nødvendige kvalifikationer (flyvemæssige, tekniske eller videnskabelige) opfylde specifikke medicinske krav. Hovedreglen er, at kandidaten skal være ved normalt helbred, i psykisk balance og ikke forudses at blive syg inden for en overskuelig årrække. De medicinske kriterier er i højere grad betinget af den kostbare uddannelse end af hensyn til den fysiske påvirkning, som astronauten udsættes for under en rumfærd.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig