Faktaboks

Theodor Geiger

Theodor Julius Geiger

Født
9. november 1891, Landshut nær München, Tyskland
Død
16. juni 1952, På skibet Waterman efter ophold i Canada

Theodor Geiger var en tysk-dansk sociolog, der blev professor i sociologi ved Aarhus Universitet i 1938, og dermed den første professor i sociologi ved et universitet i Danmark. I sin relativt korte karriere opnåede han international anerkendelse på flere af sociologiens områder. Blandt disse tæller social lagdeling og mobilitet, sociologi om massemediernes og reklamens rolle, retssociologi samt sociologisk metode og videnskabsteori.

Han deltog i etableringen af det internationale sociologforbund International Sociological Association (1949) og var formand for forbundets forskningsudvalg. Han grundlagde det nordiske sociologiske tidsskrift Acta Sociologica (1951).

Theodor Geigers livsforløb

Theodor Geiger blev født i München og voksede op i Landshut, en by nær München, hvor hans far var gymnasierektor. Efter studentereksamen læste Geiger fra 1910 til 1914 jura i München og Würzburg.

Han gjorde frivillig militærtjeneste under 1. Verdenskrig 1914-1918, hvor han blev såret og overført til administrativ tjeneste. Det muliggjorde, at han sideløbende kunne skrive en juridisk doktorafhandling, som han fik godkendt ved universitetet i Würzburg i 1918.

Geiger fik en usædvanlig og omskiftelig karriere. Han var ansat ved et statsligt statistisk bureau og dernæst ved en pressetjeneste som oversætter fra skandinaviske sprog, som han allerede i gymnasietiden havde lært sig. Senere var han med til at opbygge en arbejderfolkehøjskole i Berlin, indtil han i 1924 blev ansat ved det tekniske universitet, Technische Hochschule Braunschweig. Her helligede han sig sociologien og blev i 1929 professor i dette fag.

Politisk sprængfarlig sag

Som dekan her blev han i 1931-1932 involveret i en højst usædvanlig og politisk farlig sag. Indenrigs- og uddannelsesministeren i Braunschweig, der var medlem af NSDAP (det nazistiske parti), forsøgte at få ingen anden end Adolf Hitler ansat som professor ved Geigers fakultet på universitetet. Formålet var at bane vejen for tysk statsborgerskab til Hitler før valget til Rigspræsidentembedet i 1933.

Ministerens plan for Hitlers udnævnelse mødte modstand på universitetet, hvori Geiger som dekan deltog. Planen løb ud i sandet.

Første sociologiprofessorat i Danmark

Efter Hitlers magtovertagelse blev Geiger den 1. oktober 1933 afskediget fra sit professorat på Technische Hochschule Braunschweig. Allerede kort forinden var han emigreret til Danmark, hvor han kom til Institut for historie og samfundsøkonomi i København. I 1934 fik han et forskerstipendium fra Rockefeller Foundation.

I 1938 blev Geiger som den første ansat i et professorat i sociologi i Danmark ved det unge universitet i Aarhus. Allerede to år efter, i 1940, måtte han efter pres fra besættelsesmagten forlade universitetet i Aarhus.

Han boede herefter tre år i Odense, hvor han var i stand til at fortsætte sin produktive forskervirksomhed.

Eksil i Sverige

I 1943 måtte Geiger imidlertid flygte endnu en gang, nu til Sverige. Her engagerede han sig i det akademiske liv som forsker, skribent og med forelæsninger i Uppsala, Stockholm og Lund.

Efter krigen vendte Geiger i 1945 tilbage til sin stilling ved Aarhus Universitet og fik der oprettet et Institut for samfundsforskning. I 1949 var han med til at stifte det internationale sociologforbund, International Sociological Association, hvis komité for forskning han blev formand for. Han grundlagde i 1951 tidsskriftet Acta Sociologica, der senere blev overdraget til Nordisk Sociologforbund.

Geiger døde i 1952 på hjemturen fra et forskningsophold i Canada og USA.

Geigers teori om social lagdeling og mobilitet

Indenfor Geigers vidtspændende bidrag var hans studier af social stratifikation (lagdeling) og mobilitet blandt de væsentligste. Han var inspireret af Marx' klasseteori, som han dog kun fandt dækkende for den tidligere kapitalismes periode.

I bogen Klassesamfundet i støbegryden (1948) viste han, at flere af Marx’ antagelser måtte revideres og udbygges for kapitalismens senere udvikling.

Empiriske studier

Empiriske studier, herunder Geigers egne, viste således, at middelklassen ikke var svundet ind, som Marx forventede, men tvært imod vokset. Dertil kom, at andre faktorer end ejendomsretten havde betydning for magt- og klassedeling: indkomst, uddannelse, erhverv, køn mv. Direktører, professionelle, eksperter og ledende administrative lag i offentlig sektor vandt stigende magt.

Dette er resultater og iagttagelser, som siden er blevet alment anerkendt.

På grundlag af en stor undersøgelse i forbindelse med folketællingen i 1945 påviste Geiger, at den sociale mobilitet i Danmark, modsat forventningerne, ikke var steget. Tvært imod var den faldet gennem de årtier, som undersøgelsen dækkede.

Arvehygiejne

En særlig teoretisk strømning fra den tid, som Geiger tog op i starten af 1930’erne, var eugenikken, racehygiejnen. I bogen Erbpflege. Grundlagen, Planung, Grenzen fra 1933 (på dansk: Samfund og arvelighed, 1935) anbefalede han arvehygiejne som socialpolitisk metode til at forbedre befolkningens arvelige kvalitet.

Allerede i 1920 havde den senere socialdemokratiske socialminister K.K. Steincke i bogen Fremtidens Forsørgelsesvæsen fra 1920 foreslået anvendelse af eugeniske foranstaltninger. I 1929 vedtog den danske Rigsdag med støtte fra alle partier den første sterilisationslov, som i 1934 blev udbygget med mulighed for tvang. Loven blev først afskaffet i 1967.

Intelligensen

En samfundsgruppe, som Geiger interesserede sig for, var ”intelligensen”. Det er en betegnelse, som man nu ret sjældent støder på i sociologien, men som hos Geiger dækkede over den gruppe af personer, der i kraft af deres særlige viden og kreative evner skabte oplysning og fremskridt.

På basis af Dansk Biografisk Leksikon undersøgte Geiger i bogen Intelligensen (1944, tysk udgave 1949) statistisk gruppens sammensætning, oprindelse og fordeling på funktioner gennem 400 år. I bogen diskuterede han endvidere forholdet mellem intelligensen og samfundets politiske og økonomiske magthavere.

Debatten om ret og moral

Under opholdet i Sverige 1943-1945 kastede Geiger sig ind i en rets- og moralfilosofisk debat med den såkaldte Uppsalaskole. Skolens førende repræsentant var Axel Hägerström, og også den fremtrædende danske retsteoretiker Alf Ross var knyttet til den under flugten fra Danmark.

Grundlæggende var Geiger og Uppsalaskolen enige om positivismens sondring mellem på den ene side positiv ret, det som lovgivningsmagten havde vedtaget, og som blev håndhævet af et retsvæsen, og på den anden side moralske normer.

Kritik af Uppsalaskolen

Men overfor Uppsalafilosoffernes opfattelse af moralnormer som rene idéer argumenterede Geiger for et sociologisk normbegreb. Han mente, at moralnormer ikke blot var idéelle fordringer. De var også realiteter i den forstand, at de var aflejret i vaner og traditioner for typisk adfærd og således, at afvigelser blev mødt med uformelle sociale sanktioner.

Geiger pegede på, hvordan konflikter og integrationsproblemer kunne opstå i moderne differentierede og dynamiske samfund. Disse konflikter og problemer kunne opstå i relationerne mellem ret, der forvaltes af en uafhængig juridisk profession, og befolkningens moralske og sociale normer. Dermed indledte han studier indenfor det retssociologiske felt i Danmark.

Massesamfund og massemedier

I tiden efter 2. Verdenskrig opstod, især i USA, en frygt for, at massesamfundet gennem upersonlige bureaukratiske, teknologiske styringsformer, massemedier, reklame mv. ville true nære fællesskaber og sammenhold. Dermed ville det risikere at åbne for massebevægelser næret af ideologi og irrationelle følelser. Geiger så dog modsat rettede kræfter i det civile samfunds organisationer og i øget uddannelse.

Disse tanker udarbejdede Geiger i værket Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit (Samfundet mellem patos og nøgternhed, udgivet posthumt, 1960. Udkom i Tyskland i 1963 under titlen Demokratie ohne Dogma).

Eftermæle

Theodor Geiger skrev sig ind i traditionen fra klassisk europæisk makrosociologi fra Karl Marx, Ferdinand Tönnies og Max Weber. Han huskes som en af dem, der udviklede disse teorier videre med empiriske studier navnlig af ændrede mønstre i stratifikation og mobilitet.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig