Ferdinand Tönnies, 1855-1936, tysk sociolog, en af grundlæggerne af tysk sociologi som selvstændig videnskab. Skønt Tönnies efterlod sig over 800 titler, er han især kendt for ungdomsværket Gemeinschaft und Gesellschaft (1887). De to samfundstyper udgør hver for sig, hvad Tönnies kalder en normaltype svarende til, hvad Max Weber senere kaldte en idealtype, en analytisk konstruktion til beskrivelse af sociale gruppedannelser. Gemeinschaft betegner herefter de indre bånd mellem mennesker, som er forenet gennem fælles sprog, sædvane eller tro, mens Gesellschaft betegner de ydre bånd, der forbinder mennesker som bevidste interesse- og byttepartnere. Hertil svarer to viljes- eller handlingstyper: Til Gemeinschaft svarer væsensvilje, dvs. ureflekterede følelseshandlinger, hvor viljen dominerer tænkningen. Til Gesellschaft svarer valgvilje, hvor tænkningen dominerer viljen, dvs. hvor der handles med fuldt overlæg, og hvor mål og midler tænkes adskilt. Tönnies' begrebspar er forankret i filosofiske traditioner hos bl.a. Hobbes og Schopenhauer.