Gemeinschaft, (ty. 'fællesskab'), begreb anvendt af den tyske sociolog Ferdinand Tönnies om et tæt socialt fællesskab, baseret på lighed og naturlige sociale relationer opbygget på slægtskab og nært kendskab til hinanden. Tönnies fandt denne type af socialt fællesskab i det førindustrielle landsbyfællesskab, hvor man hjalp hinanden i arbejdet, fordi det var nødvendigt, og uden at udveksle penge. Tönnies stillede Gemeinschaft over for Gesellschaft (samfund), industrisamfundets karakteristiske form, hvori de menneskelige relationer er løsere og reguleret gennem kontrakter og udveksling af penge, fx i form af løn.