Det civile samfund, (af lat. civilis, af civis 'borger'), ifølge den græske oldtidsfilosof Aristoteles et samfund af ligesindede og ligeberettigede borgere. Begrebet er siden da blevet brugt med skiftende betydning. Til forskel fra Aristoteles, som ikke skelnede imellem "staten" og "samfundet", anvendte John Locke i 1600-t. i sin modstand mod et enevældigt styre begrebet civilsamfund til at beskrive et samfund, der eksisterede forud for statsdannelsen, og hvori økonomisk virksomme individer havde indgået en samfundskontrakt. Hele artiklen