Arbejderkollektiv, uformelt fællesskab af arbejdere på en virksomhed. Fællesskabet indebærer en række uskrevne krav til og normer for adfærd på virksomheden. Som oftest drejer det sig om solidaritet mellem medlemmerne og om fællesskabets interesser i forhold til virksomheden og dens ledelse. Se også arbejdssociologi.