Fremtidsværksted, gruppearbejdsmetode, som sætter deltagernes erfaringer og deres ønsker til fremtiden i centrum for planlægning af forandringer på fx arbejdspladsen, i boligkvarteret, i foreningen eller i et helt lokalsamfund. Arbejdsmetoden består af tre faser: Indledningsvis beskriver deltagerne problemet, de negative elementer, i en kritikfase. Derpå følger en utopifase, hvor fantasier og ønsker om fremtidige forhold bringes frem. Endelig laves der i en virkeliggørelsesfase planer for at realisere ønskerne. Fremtidsværkstedet er udviklet af den østrigske fremtidsforsker Robert Jungk, som i 1960'erne anvendte metoden til at involvere brede befolkningsgrupper i politisk græsrodsarbejde imod bl.a. militæroprustning og anvendelse af kernekraft. Jungk opfattede fremtidsværkstedet som et redskab til at skabe alternativer til ekspertstyrede samfundsforandringer. Arbejdsmetoden anvendes i dag ofte til fremme af demokratisk indflydelse og direkte demokrati.