Tamilsagen var i mange henseender usædvanlig; den fik konsekvenser ikke alene for Erik Ninn-Hansen, regeringen Schlüter og flere konservative politikere, men også for højtplacerede embedsmænd, og undersøgelsesrettens beretning gav anledning til debat om grænsen mellem jura og politik. Usædvanlig var også den procession, der af hensyn til medierne tilrettelagdes ved beretningens offentliggørelse 14. januar 1993. Forrest højesteretsdommer Mogens Hornslet.

.

Tamilsagen. Tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen ankommer til Rigsretten 7. december 1993 for at blive afhørt om Tamilsagen.

.

Tamilsagen var en dansk politisk-juridisk sag, som udsprang af Justitsministeriets administration af udlændingelovgivningen over for tamilske flygtninge og deres familier.

Efter en fredsslutning i 1987 i Sri Lanka mellem regeringen og oprørerne De Tamilske Tigre besluttede justitsminister Erik Ninn-Hansen at standse eller "nedprioritere" sager om familiesammenføring til tamilske flygtninge og fastholdt denne beslutning mod råd fra ledende embedsmænd i Justitsministeriet og Direktoratet for Udlændinge.

Tamilsagen og ombudsmanden

Efter klager til Folketingets Ombudsmand indledte denne en undersøgelse, men i september 1988 blev undersøgelsen standset af et samråd i Folketingets Retsudvalg. Erik Ninn-Hansen afgik i januar 1989 som justitsminister og valgtes til formand for Folketinget. Den nye justitsminister, H.P. Clausen, påså, at alle sager færdigbehandledes.

Efter ombudsmanden havde udtalt skarp kritik, redegjorde H.P. Clausen og statsminister Poul Schlüter i retsudvalget og i Folketinget for sagen. Statsministeren udtalte bl.a.: "Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet".

Undersøgelsesretten ledet af Mogens Hornslet

I oktober 1989 blev Erik Ninn-Hansen ikke genvalgt til formand for Folketinget, og da Erik Ninn-Hansen i 1990 tillagde andre partier medansvar for sin beslutning om ikke at fremme sagerne om familiesammenføring, blev der flertal i Folketinget for nedsættelse af en undersøgelsesret, ledet af højesteretsdommer Mogens Hornslet.

I sin beretning af 14. januar 1993 udtalte undersøgelsesretten stærk kritik af Erik Ninn-Hansens og en række embedsmænds behandling af sagerne om familiesammenføring og indgreb i ombudsmandens undersøgelse. Kritik rettedes endvidere mod Erik Ninn-Hansen, H.P. Clausen og Poul Schlüter for urigtige og misvisende oplysninger i Folketinget og mod to konservative folketingsmedlemmer.

Regeringen trådte tilbage, og H.P. Clausen, som var blevet formand for Folketinget, afgik fra dette hverv. Folketingets flertal rejste tiltale mod Erik Ninn-Hansen for overtrædelse af Ministeransvarlighedsloven (se minister) og udtalte misbilligelse af Poul Schlüter og i mindre grad af H.P. Clausen.

Rigsrettens dom

Ved Rigsrettens dom af 22. juni 1995 idømtes Erik Ninn-Hansen fire måneders betinget fængsel. Erik Ninn-Hansen klagede over sagsbehandlingen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og hævdede bl.a., at Rigsrettens dommere ikke var upartiske og uafhængige. Domstolen afviste i 1999 klagen, bl.a. fordi de politisk valgte dommere var udpeget for seks år og ikke til den konkrete sag.

Ud over Erik Ninn-Hansen blev dømt, blev retsudvalgets daværende formand, Grethe Fenger Møller, idømt betinget fængsel for falsk forklaring i undersøgelsesretten, og efter en tjenestemandsundersøgelse kritiseredes flere embedsmænd, bl.a. Justitsministeriets departementschef, som blev forflyttet.

Sagen er beskrevet i Jens Peter Christensens doktordisputats, Ministeransvar (1997), og i Ditlev Tamms værk Det høje C — En bog om Det Konservative Folkeparti 1965-1998 (1999).

Læs mere i Den Store Danske

Læs mere i Danmarkshistorien

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig