Undersøgelsesret, dommerundersøgelse, er en særlig undersøgelsesform, som anvendtes, når sager af stor almen interesse ønskedes undersøgt; ophævet 1999 og erstattet af undersøgelseskommissioner. Den kendteste undersøgelsesret er Tamilsagen.