Embedsmand, oprindelig en håndværker, men kom efterhånden til at betyde en kongelig udnævnt person, der skulle varetage forvaltningsopgaver. Siden Tjenestemandsloven af 1919 har begrebet embedsmand ikke været udtryk for en ansættelsesform, men en dagligdags betegnelse for offentligt ansatte i hvad der i dag betegnes staten, regioner og kommuner.