Justitsministeriet, ministerium for politi, anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg; opgaveområdet omfatter tillige person-, fonds-, register- og våbenlovgivning samt lovgivning om dyr.

Justitsministeriet oprettedes i 1848 i forbindelse med nedlæggelsen af Danske Kancelli. Oprindelig hørte også udskrivningsvæsen og sundhedsvæsen under Justitsministeriet, men disse sagsområder blev afgivet i 1915 og 1926 til hhv. Indenrigsministeriet og det daværende Sundhedsministerium.

Direktoratet for Udlændinge og de derunder hørende sager hørte oprindeligt til ministeriet, men blev som følge af Tamilsagen i 1993 overført til Indenrigsministeriet; samtidig overtog Justitsministeriet de indenrigsministerielle sager vedrørende indfødsret — et område, der i 2001 overgik til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Flere civilretlige sagområder blev afgivet til det nyoprettede Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender i 2004; da dette ministerium nedlagdes i 2007, førtes disse opgaver tilbage til Justitsministeriet, som på samme tidspunkt overtog sager vedr. godkendelse og anerkendelse af trossamfund fra Kirkeministeriet.

Ved regeringen Helle Thorning-Schmidt tiltræden i oktober 2011 overtog Justitsministeriet ressortansvaret og institutioner for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder områderne asyl, opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret. Samtidig overdrog ministeriet Familiestyrelsen med tilhørende sagsområder til Social- og Integrationsministeriet.

Justitsvæsenet

Justitsministeriets departement består af tre afdelinger: Administrationsafdelingen, Civil- og Politiafdelingen og Lovafdelingen; hver afdeling er sammensat af tre eller flere kontorer. Blandt ministerierne har Justitsministeriet indtaget pladsen som garant for lovgivningens og forvaltningens juridiske holdbarhed.

Lovforslag fra andre ministerier gennemgås i Justitsministeriets lovafdeling, inden de forelægges Statsrådet og fremsendes til Folketinget. Ministeriet stiller traditionelt høje krav til de akademiske færdigheder hos unge kandidater, der ønsker ansættelse i departementet, og flere embedsmænd er blevet hentet herfra til topposter i andre ministerier og styrelser.

Siden sin oprettelse har den overordnede administration af domstolene været forestået af Justitsministeriet, som tillige har politiet og anklagemyndigheden under sig, og ledende stillinger i retsvæsenet er ofte blevet besat med personer, som har fået deres uddannelse i Justitsministeriet.

I de senere år har der politisk været rejst spørgsmål om bevarelse af denne magtkoncentration i Justitsministeriet. Bl.a. derfor oprettedes i 1999 en selvstændig Domstolsstyrelse under Justitsministeriet, som overtog det politiske ansvar, der lå hos departementets daværende Domstolsafdeling.

Justitsministeriets hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig