Indfødsret er den retlige særstilling, som børn af danskere er tillagt i modsætning til fremmede. Den, der er født i Danmark, har i almindelighed dansk indfødsret; det følger imidlertid ikke af fødestedet, men af afstamning. I almindelighed benyttes begrebet statsborgerskab i stedet for indfødsret.