Folketingets Ombudsmand. Stephan Hurwitz var Folketingets første ombudsmand og bidrog væsentligt til straks fra 1955 at skabe respekt om institutionen. Fotografi fra 1961.

.

Folketingets Ombudsmand er en kontrolinstans i forhold til den offentlige forvaltning. I 1953 blev der i Grundloven optaget en såkaldt løfteparagraf, § 55, om indførelse af en ombudsmandsinstitution efter svensk forbillede. Institutionen begyndte sit virke den 1. april 1955.

Efter Grundloven kan der udpeges en eller to personer til hvervet som ombudsmand, men Ombudsmandsloven har altid bestemt, at opgaven varetages af kun én. Ombudsmanden, hvis stilling udelukkende har været beklædt af mænd, udpeges af Folketinget, der også kan afskedige ham, hvis han ikke længere nyder tingets tillid.

Ombudsmanden skal have juridisk uddannelse, må ikke være medlem af Folketinget og er i konkrete sager uafhængig af Folketinget. Det er Folketinget, der fastsætter de almindelige regler for hans arbejde.

Ombudsmandskontrollen har fra begyndelsen omfattet hele den statslige forvaltning, herunder også ministrene. Siden 1961 har ombudsmanden tillige haft et vist indseende med den kommunale forvaltning, men hans kompetence har her navnlig været begrænset af, at han normalt kun kan behandle sager, som påklages til en statslig myndighed. Den 12. juni 1996 besluttede Folketinget ved lov, at ombudsmanden fremover principielt skal have samme kontrol med kommunal forvaltning som med statslig.

Ombudsmandens prøvelse går først og fremmest ud på at undersøge, om forvaltningen har efterlevet gældende ret. Han kan ikke omgøre forvaltningens afgørelser, og hans reaktionsmidler består navnlig i adgangen til at udtale kritik og afgive henstillinger.

I praksis har hans udtalelser stor gennemslagskraft i forvaltningen. Institutionens indsats har fortrinsvis haft til hensigt at påvirke myndighedernes fremtidige adfærd og i mindre grad at placere ansvaret for fejl og forsømmelser på bestemte personer.

Liste over Folketingets Ombudsmænd

Navn Periode
Stephan Hurwitz 1955-1971
Lars Nordskov Nielsen 1971-1981
Niels Eilschou Holm 1981-1986
Hans Gammeltoft-Hansen 1987-2012
Jørgen Steen Sørensen 2012-2019
Niels Fenger (f. 1968) 2019-

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig