Ombudsman, svensk for en person, der varetager retlige forretninger for en anden. Ved den svenske forfatning af 1809 indførtes en Justitieombudsman, som på Riksdagens vegne skulle udøve kontrol med især forvaltningen. Denne institution blev ved Grundloven af 1953 (§ 55) overført til dansk under betegnelsen Folketingets Ombudsmand; tilsvarende organer er siden indført i en lang række andre lande. Desuden har EU en ombudsmand. I Danmark er yderligere institutionen Forbrugerombudsmanden oprettet.