Sildekonge, Regalecus glesne, fisk i vågmærordenen (Lampridiformes). Den lever pelagisk på 300-1000 m dybde i alle oceaner. Navnet skyldes de forlængede forreste rygfinnestråler, der danner en krone. Med sine op til 7 m er den verdens længste benfisk. Den sammentrykte, bændelformede krop er kun få cm tyk. Sildekongen lever navnlig af krebsdyr.