Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en statsansat jurist, der fører tilsyn med, at bl.a. Markedsføringsloven overholdes, især ud fra hensynet til forbrugerne. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik og til at overholde loven i øvrigt. Forbrugerombudsmanden kan om fornødent meddele påbud i så henseende, ligesom forbrugerombudsmanden kan rejse sag ved domstolene.

Tilsynet bygger på markedsføringslovens forhandlingsprincip. Kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved forhandling med den erhvervsdrivende, kan Forbrugerombudsmanden gå rettens vej.

Herudover fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at virksomheder overholder, e-handelsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning samt med en række forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven og lov om tjenesteydelser i det indre marked. Forbrugerombudsmanden har også særlige beføjelser på det finansielle område.

Forbrugerombudsmandens sekretariat er organiseret i tre sagsbehandlergrupper: et finansielt team, et team med IT og nye medier og et team med fokus på generel markedsføring og formueret.

Forbrugerombudsmanden lægger stor vægt på forebyggende information og vejledning om markedsføringsloven til de erhvervsdrivende ved løbende at udarbejde retningslinjer og vejledninger i samarbejde med erhvervs- og forbrugerorganisationer. Retningslinjer og vejledninger indeholder en fortolkning af de regler, der gælder på forskellige områder.

Det er gratis at henvende sig til Forbrugerombudsmanden, hvad enten man er forbruger eller erhvervsdrivende.

Forbrugerombudsmandsinstitutionen blev indført i 1974 med inspiration fra Sverige (se ombudsman). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat for institutionen.

Forbrugerombudsmanden udnævnes af erhvervsministeren, men er i øvrigt politisk uafhængig i sine aktiviteter; før 2011 lå udnævnelsen af Forbrugerombudsmanden i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Fra 2015 er forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen. Tidligere i embedet var Henrik Øe (2006-2014), Hagen Jørgensen (1990-2006), Frede Christensen (1981-1989) og Niels Ehrenreich (1975-1980).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig