god skik for markedsføring

Artikelstart

God markedsføringsskik er en norm eller retlig standard, som i dag er udtrykt i Markedsføringslovens § 3, hvorefter alle erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

Herudover indeholder markedsføringsloven en række bestemmelser med et særligt sigte eller fokus, eksempelvis at beskytte forbrugere og børn og unge, jf. Markedsføringslovens § 11.

Den nærmere afgrænsning af, hvad der skal forstås ved ”god markedsføringsskik”, er i vid udstrækning overladt til Forbrugerombudsmanden og i den sidste instans domstolene.

Normen er ikke statisk og udvikler sig således i takt med markederne, teknologien og samfundet i øvrigt.

I praksis har bestemmelsen blandt andet været anvendt i forhold til aggressiv eller utilbørlig reklame, urimelig handelspraksis, udnyttelse af konkurrenter, efterligninger, urimelige forbrugeraftalevilkår og beskyttelse af privatlivets fred.

Det er fx god markedsføringskik, at det fremgår tydeligt af markedsføringen, hvis et produkt eller en ydelse over for en forbruger er betinget af særlige vilkår. Hvis den erhvervsdrivende bruger bannerannoncering eller tv-reklame, skal betingelserne fremgå allerede i første skærmbillede.

Markedsføringslovens overordnede norm er, at ”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”, jf. Markedsføringsskik § 3, stk. 1. Bestemmelsen sætter de ydre rammer og grænser for, hvad der er god markedsføringsskik. Både handlingen samt undladelsen kan være en overtrædelse af god markedsføringsskik. Lovbestemmelsen supplerer specialbestemmelserne i Markedsføringsloven. Overtrædelse af bestemmelsen er ikke bødesanktioneret, men der kan iværksættes andre sanktioner, fx at Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med overholdelsen af markedsføringsloven, udsteder et påbud.

Normdannelse og praksis

Normdannelse og praksis i henhold til overtrædelse af Markedsføringslovens § 3 er sket inden for følgende områder:

Urimelige aftalevilkår, jf. Aftalelovens §§ 38c, jf. 36.

Farlige eller underlødige produkter, påtrængende, overrumplende, udnyttende, generende, krænkende eller besværliggørende markedsføringsforanstaltninger.

Beskyttelse af den personlige integritet og privatlivets fred.

Kønsdiskriminerende markedsføring.

Racediskriminerende markedsføring.

Usømmelighed, manglende respekt for almen sikkerhed, mangel på social ansvarsfølelse i markedsføringen og samfundsinteresser.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig