Markedsføringsloven

Markedsføringsloven, lov, der tilsigter at give de erhvervsdrivende retsbeskyttelse mod illoyal konkurrence og give forbrugerne et retsværn mod vildledende reklame og andre kritisable forretningsmetoder. De regler, der vedrører forbrugerbeskyttelsen, administreres af Forbrugerombudsmanden, mens konflikter mellem de erhvervsdrivende indbyrdes normalt indbringes for domstolene, oftest Sø- og Handelsretten i København.

Markedsføringsloven indeholder et generelt forbud mod at foretage handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. Forbuddet, der benævnes generalklausulen, kan anvendes selvstændigt eller som supplement til lovens øvrige regler. Blandt disse kan fremhæves forbuddet mod at anvende urigtige, vildledende eller utilbørlige angivelser, der kan påvirke efterspørgslen, og mod at benytte forretningskendetegn, der ikke tilkommer en, eller som kan forveksles med andres, samt reglerne om beskyttelse af erhvervshemmeligheder. Hertil kommer en række specielle regler om særlige markedsføringsforanstaltninger, navnlig forbud mod tilgift og restriktioner vedrørende brugen af rabatkuponer, lodtrækning og præmiekonkurrencer; fx må købsbetingede præmiekonkurrencer mv. kun foranstaltes inden for snævre beløbsmæssige grænser.

Blandt forbrugerombudsmandens vigtigste aktiviteter på området kan nævnes hans opsyn med, at prisangivelser altid er aldeles korrekte. Men der gribes også ind over for andre former for uønsket adfærd, fx kønsdiskriminerende reklame. I forholdet mellem de erhvervsdrivende giver generalklausulen retsbeskyttelse mod diverse former for markedsfortrængning, bl.a. nærgående produktefterligninger.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig