konkurrenceret

Artikelstart

Konkurrenceret er et juridisk fagområde, der beskæftiger sig med den konkurrenceprægede erhvervsstruktur i det markedsøkonomiske samfund. Konkurrenceretten omhandler dels, hvilke midler, fx hvilke former for reklame, der lovligt må benyttes i konkurrencen, den såkaldte konkurrencereguleringsret, og dels hvilke aftaler om konkurrenceforhold, såkaldte karteller, der lovligt må indgås mellem de erhvervsdrivende, og hvilke økonomiske magtstrukturer, "monopoler", man vil acceptere, den såkaldte konkurrencebegrænsningsret.

Konkurrencerettens to hovedlove er i Danmark Markedsføringsloven, der omhandler midlerne og indkredser begrebet "illoyal konkurrence", og Konkurrenceloven, der tilsigter at imødegå konkurrencebegrænsninger. Konkurrenceretten er af stor betydning også i EU, og der findes vigtige regler om konkurrencens udøvelse såvel i selve EF-Traktaten som i en række direktiver mv.

Myndighedsorganerne inden for konkurrenceretten er i Danmark Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet, domstolene og forbrugerombudsmanden. I EU er det Kommissionen og Kommissionens generaldirektorater for henholdsvis konkurrence- og forbrugerforhold. I en nutidig terminologi vinder udtrykket konkurrenceret som betegnelse alene for Konkurrenceloven med tilhørende regelsæt mere og mere indpas, mens udtrykket markedsføringsret eller markedsret i stigende omfang anvendes som betegnelse for konkurrencereguleringsretten.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig