Konkurrencebegrænsning er en foranstaltning, hvis formål eller følge er at begrænse den i øvrigt frie konkurrence mellem de erhvervsdrivende, fx prisaftaler, eksklusivaftaler, kvoteringsaftaler e.l. Den slags aftaler mellem erhvervsdrivende kaldes karteller. Konkurrencebegrænsninger forudsætter ikke nødvendigvis en aftale eller en samordnet praksis. Den blotte styrke i markedet, fx et monopol, kan udgøre en konkurrencebegrænsning. Konkurrencebegrænsninger kan imødegås med hjemmel i Konkurrenceloven, hvis de har skadelige virkninger for konkurrencen.