Faktaboks

Etymologi
Den ældste nordiske form af navnet Norge er fra én af Jellingmonumenterne, hvor der står Nuruiak (Norveg i akkusativ). Norge kommer af oldnordisk norðr 'nord' og vegr 'vej' og betød oprindeligt 'landet, som ligger mod nord'.
Også kendt som

Noreg (nynorsk)

Officielt navn
Norge, Kongeriket Norge
Dansk navn
Norge
Styreform
Parlamentarisk, konstitutionelt monarki
Hovedstad
Oslo
Indbyggertal
5,48 millioner (SSB, 2022)
Areal
364 285 km²
Indbyggere pr. km²
15 (2019)
Officielt/officielle sprog
Bokmål (officielt), nynorsk (officielt); desuden findes samisk- og finsktalende mindretal i Nordnorge.
Religion
medlemmer af den evangelisk-lutherske statskirke 70,6 %, muslimer 3,2 %, katolikker 3 %, andre kristne 3,7 %, andre 2,5 %, uspecificerede 17 % (2016)
Nationaldag
Den 17. maj er Norges nationaldag; det er årsdagen for Eidsvollforfatningens vedtagelse og Norges uafhængighed fra Danmark i 1814.
Statsoverhoved
Kong Harald 5. (siden den 17. januar 1991)
Statsminister
statsminister Jonas Gahr Støre (siden den 14. oktober 2021)
Møntfod
norske kroner
Symbol
løven
Valutakode
NOK
Nationalsang
Ja, vi elsker dette landet
Engelsk navn
Norway, Kingdom of Norway
Uafhængighed
Den 17. maj 1814 opløstes unionen med Danmark ved Kielerfreden. Den 7. juni 1905 blev det erklæret, at Norge ville fratræde unionen med Sverige, hvilket Sverige anerkendte den 26. oktober 1905.
Befolkningssammensætning
nordmænd 83,2 % (herunder omkring 60.000 samer), andre europæere 8,3 %, andre 8,5 % (2017)
BNP pr. indb.
496.593 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 79,5, kvinder 83,6 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,954 (2018)
Indeks for levevilkår, position
1 (2018)
Gini-koefficient
27,0 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
9,2 ton (2014)
Internetdomænenavn
.no
Flag
Våbenskjold

Bergen.

.
.

Norge. Hurtigruten markedsføres som verdens smukkeste sørejse. Tre samarbejdende rederier trafikerer året rundt den 2500 sømil lange Bergen-Kirkenes-rute, som for flere afsidesliggende småbyer stadig er en vigtig kontakt til omverdenen. Til turisterne tilbydes bl.a. den 11 døgn lange tur-retur-rejse; den koster mellem 6000 og 26.000 nkr. (1999) afhængigt af indkvartering og årstid.

.

Norge er et kongerige i det nordlige Vesteuropa. Det gamle kongerige var i union med Danmark fra 1380 (kongefællesskab fra 1397) til 1814 og med Sverige 1814-1905.

Norge var præget af landbrug og fiskeri et stykke op i 1900-tallet på trods af en begyndende industrialisering. Landet er fortsat præget af en spredt bosætning, store afstande og vanskelige transportforhold, men siden begyndelsen af 1970'erne har en stærkt voksende olie- og gasproduktion i Nordsøen muliggjort en hastig velfærdsudvikling og modernisering, og i begyndelsen af 2000-tallet var Norge et af verdens rigeste lande.

De norske vælgere har i to omgange stemt nej til medlemskab af EU, men i praksis er Norge en integreret del af både det nordiske og det europæiske samarbejde.

Geografi

Norge udgøres af den nordvestlige del af Den Skandinaviske Halvø og de mange kystnære øer ud for denne. Til landet hører også øgruppen Svalbard med Bjørnøya mod nord og Jan Mayen nordøst for Island. Norge hævder også suverænitet over de ubeboede antarktiske områder Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter 1.s Øy. Denne artikel omhandler kun det egentlige Norge. Læs mere om Norges geografi.

Nationalflag

Flaget blev officielt antaget i 1821, da Stortinget vedtog en lov om et handelsflag, koffardiflag, der dog kun havde begrænset anvendelse. Læs mere om Norges nationalflag.

Rigsvåben

Fra begyndelsen af 1200-tallet bestod Norges våben af en gylden løve i rødt. Siden 1280 har løven været kronet og har holdt en økse med gyldent skaft og blad af sølv. Læs mere Norges rigsvåben.

Geologi

Norge ligger langs den nordøstlige rand af Det Baltiske Skjold og opbygges hovedsagelig af prækambrisk grundfjeld og den skandinaviske fjeldkæde, også kaldet Kaledoniderne. Læs mere om Norges geologi.

Plantevækst

Den norske planteverden er præget af de stærkt skiftende klimatiske og topografiske forhold. Antallet af vildtvoksende arter af karplanter er omkring 1500. Læs mere om Norges plantevækst.

Dyreliv

Den norske fauna har et stort indslag af arktiske arter, fx ren, fjeldræv, jærv, lemming, fjeldrype og snespurv, der er udbredt ned i de sydlige fjeldegne ... Læs mere om Norges dyreliv.

Sprog

Norsk er modersmål for ca. 94 procent af befolkningen i Norge og for fåtallige mindretal uden for Norge, især i USA. Der er to officielle norske skriftsprog ... Læs mere om det norske sprog.

Religion

Den nordiske religion veg officielt pladsen for kristendommen i 1000-tallets begyndelse. I 1152-1153 blev landet en selvstændig kirkeprovins. Læs mere om religion i Norge.

Forfatning

.

Det norske partisystem opstod med parlamentarismens indførelse og etableringen af partierne Venstre og Høyre i 1884. Læs mere om Norges forfatning og politiske partier.

Forvaltning

Norge er inddelt i 11 fylker (amter) og 356 kommuner. Den mindste kommune, Utsira, har kun lidt over 200 indbyggere ... Læs mere om Norges forvaltning.

Økonomi

Norge har en åben økonomi, hvor den samlede udenrigshandel udgør omkring 70 procent af BNP. Læs mere om den norske økonomi.

Sociale forhold

Norge har et udbygget velfærdssystem, baseret på offentlige ydelser. Pensioner, dagpenge og andre sikringsydelser formidles gennem regionale filialer af det statslige Arbeids- og velferdsetaten (NAV), mens ... Læs mere om de sociale forhold i Norge.

Sundhedsforhold

Norge havde ved 1900-tallets begyndelse den højeste middellevetid i Norden for begge køn. Læs mere om sundhedsforhold i Norge.

Alkoholpolitik

Produktion og omsætning af alkohol er strengt lovreguleret i Norge. Luksusøl, vin og spiritus kan kun købes i statslige butikker, Vinmonopolet ... Læs mere om alkoholpolitik i Norge.

Retssystem

Karl Johans gate i Oslo med slottet i baggrunden under en fejring af Norges nationaldag, 17. maj.

.

I Norge var den ældste kendte retsorden mundtligt overleverede sædvaner, der gjaldt i afgrænsede områder af landet. Læs mere om det norske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2021) på 24.000, heraf 8000 værnepligtige. Tjenestetiden er 12 måneder. Hæren er på 10.700, Sjøforsvaret på 4000 og Luftforsvaret på 4500. Læs mere om Norges militær.

Fagbevægelse

De første fagforeninger i Norge opstod i 1870'erne, og hurtigt derefter udvikledes fagforbund og lokale fællesorganisationer. Læs mere om den norske fagbevægelse.

Uddannelse

Uddannelsessystemet i Norge har udviklet sig efter nogenlunde de samme retningslinjer som de øvrige skandinaviske landes: fra den religiøst orienterede undervisning ... Læs mere om det norske uddannelsessystem.

Biblioteksvæsen

Universitetsbiblioteket i Oslo (grundlagt i 1811) virkede 1815-1997 tillige som Norges nationalbibliotek. Derefter vil den hidtidige biblioteksbygning (fra 1913) være hjemsted for Nasjonalbiblioteket, mens ... Læs mere om Norges biblioteksvæsen.

Arkivvæsen

Riksarkivet i Oslo, oprettet i 1817, rummer materiale fra centraladministration og Højesteret, mens de otte statsarkiver for et eller flere fylker har samlinger fra lokal/regional statsadministration. Læs mere om Norges arkivvæsen.

Massemedier

J.C. Dahl, Bugten ved Napoli i måneskin og Vesuv i udbrud, 1821, Thorvaldsens Museum, www.thorvaldsensmuseum.dk.

.

Målt per indbygger er Norge verdens førende avisland, og landet har omkring 100 selvstændige aviser. På radio- og tv-området havde den norske statsradio Norsk Rikskringkasting oprindelig monopol ... Læs mere om massemedier i Norge.

Billedkunst

Den bedst bevarede ældre billedkunst stammer næsten udelukkende fra kirker og knytter sig enten til bygningerne (portaler, kalkmalerier) eller repræsenterer liturgiske hovedstykker (altre, døbefonte og kultbilleder, fx krucifikser og helgenfigurer). Læs mere om norsk billedkunst.

Kunsthåndværk

Den norske opera
Den Norske Opera & Ballets bygning i Oslo er tegnet af Norges mest kendte arkitektfirma Snøhetta.
Den norske opera
Licens: CC BY NC SA 3.0

Landets kunsthåndværk har dybe rødder i folkekunsten, der havde sin storhedstid ca. 1730-1850. Læs mere om norsk kunsthåndværk.

Arkitektur

Middelalderens og renæssancens kirker var overvejende af træ, svarende til landets ældgamle byggeskik, hvorimod stenbyggeriet repræsenterer en udenlandsk, oprindelig sydeuropæisk tradition ... Læs mere om norsk arkitektur.

Litteratur

Det har været sædvane i norsk litteraturhistorieskrivning at omtale den norrøne digtning som en del af den norske, til trods for at hovedparten af den blev til på Island. Læs mere om norsk litteratur.

Teater

Peer Gynt
Norges store dramatiker Henrik Ibsen spilles på alle norske teaterscener. Den årlige opsætning af Peer Gynt ved et fjeldvand i Gudbrandsdalen er velbesøgt.
Af /peergynt.no.
Licens: CC BY NC ND 3.0

Der er antagelser om teaterliv i Norge allerede i middelalderen, men mere sikre spor findes først efter Reformationen med fx humanistiske skoledramaer. Læs mere om norsk teater.

Dans

Norge har en rig tradition for folkedans, men har også bl.a. en velanset nationalballet. Læs mere om norsk dans.

Musik

Norge. Plakat fra folkeafstemningen om Norges optagelse i EF i 1972; både ved denne afstemning og ved en ny om medlemskab af EU i 1994 blev resultatet et nej. Foruden på venstrefløjen har EU-modstanden i Norge modsat i fx Danmark haft sine kraftigste fortalere inden for landbruget, der er verdens mest subsidierede, og fiskeriet, der traditionelt har været et af de bærende erhverv og af vital betydning for mange kystbyer. Modstanderne har advaret mod risikoen for at miste kontrollen med resurserne og mod faren for at miste national identitet.

.

De ældste beviser på dyrkelse af musik har Norge tilfælles med de andre nordiske lande, nemlig dels arkæologiske fund, især lurer, dels mere eller mindre historiske, ofte fantasifulde omtaler i eddaerne, sagaerne og krønikerne. Læs mere om norsk musik.

Film

Norsk filmproduktion har spillet en ret perifer rolle i norsk kultur, men enkelte internationalt orienterede succeser har siden midten af 1980'erne styrket renomméet. Læs mere om norsk film.

Sport

Norge har i vinteridrætterne skabt bemærkelsesværdige resultater; ved vinter-OL har landet således erobret i alt 405 medaljer, heraf 148 af guld (2022). Læs mere om sport i Norge.

Køkken

Med Norges meget lange kystlinje og den største del af befolkningen bosat ved kysten har fisk altid været en væsentlig del af det norske køkken. Læs mere om det norske køkken.

Historie

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig