Norge - forhistorie, Norges størrelse og skiftende natur præger landets forhistorie og de kontakter, man har haft. Her findes ikke én ensartet kultur på samme tid, men større eller mindre variationer.