Stridsøksekultur, kultur fra bondestenalderen, opkaldt efter dens karakteristiske bådformede stridsøkser af sten og udbredt i Sverige og Norge samt på Bornholm, ca. 2800-2350 f.Kr. Den er samtidig med enkeltgravskulturen, men den materielle kultur udviser tydelige særtræk. Kulturen stammer antagelig fra Sydsverige med kontakter til det østlige Kontinentaleuropa. Den er kendt fra et betydeligt antal grave, mens bopladser er få og af begrænset omfang. Gravene er oftest anlagt som gruber under flad mark, hvor den døde placeredes i sovestilling. Gravene kan være anlagt i rækker på flere hundrede meter. I nogle tilfælde er ældre megalitgrave blevet anvendt som gravplads. Kun på Bornholm anvendtes hellekister som gravkamre.