Norge - dyreliv

Lemminger. Skovlemmingen (øverst) og fjeldlemmingen (nederst) lever begge på den skandinaviske halvø, men i hver sit område, skovlemmingen især i gamle rødgranskove med tykt mosdække, fjeldlemmingen især i højfjeldet over trægrænsen. Skovlemmingen er sjældent ret hyppig, hvorimod fjeldlemmingen kan blive meget talrig, og den spreder sig bort fra fjeldet og ned i skoven, når bestandtætheden er stor, og føden sparsom. Den svømmer godt og vil under spredningen forsøge at komme over elve og søer; dette er normal adfærd, og der er således ikke tale om, at dyrene kaster sig i døden, som nogle mennesker tror. En del vil dog drukne, især under dårlige vejrforhold, og man vil kunne finde dem opskyllet på bredderne.

.

Jærv.

.

Norge - dyreliv, Den norske fauna har et stort indslag af arktiske arter, fx ren, fjeldræv, jærv, lemming, fjeldrype og snespurv, der er udbredt ned i de sydlige fjeldegne i over 1000 m højde; Hardangervidda har således en stor bestand af vildren, mens flertallet af rener i nord er tamrener. I fjeldene er bl.a. bjerglærke og hjejle karakterfugle.

Moskusokse, som er et af de få pattedyr, der er fundet i norske Kvartær-aflejringer, er flere gange blevet udsat og har etableret en bestand i Dovre-området. Kronhjort er særlig talrig i Vestlandet, og rådyr har i 1900-t. spredt sig helt op til Finnmarken. Elg er almindelig, og der er solide bestande af de store rovdyr bjørn, los og jærv, mens ulv og fjeldræv er blevet ganske sjældne.

Butsnudet frø og krybdyrene skovfirben og hugorm er udbredt over hele landet; sidstnævnte kan findes højt oppe i fjeldet. I Vest- og Nordnorge domineres fiskefaunaen af laks, ørred og fjeldørred, og laksefiskeriet i bl.a. Namsen tiltrækker mange udenlandske lystfiskere. I SØ findes bl.a. aborre, gedde og flere karpefisk. Insektfaunaen tæller omkring 15.000 kendte arter, heraf 3400 billearter, mange med nordlig udbredelsesgrænse i Norge.

Langs kysten findes søfuglekolonier med bl.a. lomvie, tejst og mallemuk og flere steder store sulekolonier. Norge har en stærk bestand af havørne, som især yngler nær kysten. Gråsæl, spættet sæl og remmesæl yngler i Norge, mens ringsæl, grønlandssæl og klapmyds er almindelige strejfere. Flere hvalarter trækker forbi landet, og der er opbygget en vis turistvirksomhed, især på Lofoten, omkring hvalsafarier efter kaskelot, spækhugger, blåhval, finhval og sejhval.

Læs mere om Norge.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig