Norge - massemedier, Målt pr. indbygger er Norge verdens førende avisland, og landet har omkring 100 selvstændige aviser. På radio- og tv-området havde den norske statsradio Norsk Rikskringkasting oprindelig monopol, men siden 1988 har monopolet været ophævet, og flere konkurrerende selskaber er kommet til.