New Deal

New Deal -politikken vandt gehør i den brede amerikanske offentlighed, ikke mindst blandt Sydstaternes sorte befolkning. På fotografiet, der viser en gade i Vicksburg, Mississippi, ses ikke færre end tre barberstuer. Mellem Brother in Law Barber Shop og Savoy Barber Shop ses New Deal Barber Shop. Fotografi af Peter Sekaer fra ca. 1935.

.

Artikelstart

New Deal, amerikansk socialt og økonomisk reformprogram, lanceret 2.7.1932 af Franklin D. Roosevelt ved hans nominering som Det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

Faktaboks

Etymologi
New Deal kommer af engelsk 'ny kurs, ny politik', egl. 'ny uddeling'.

Reformerne havde til formål at bringe USA ud af den dybtgående økonomiske krise og var udtænkt af en vekslende gruppe unge rådgivere, The Brain Trust, med til dels modstridende synspunkter; programmet fik herved et eksperimenterende præg. Der skelnes mellem tre reformperioder:

De første hundrede dage

efter Roosevelts indsættelse i marts 1933 gav Kongressen præsidenten næsten frie hænder til at sætte ind mod den økonomiske nødsituation. Lovkomplekser, som vedrørte landbruget (Agricultural Adjustment Act), banksystemet (Securities and Exchange Commission), de arbejdsløse og nødlidende samt egnsudvikling (Tennessee Valley Authority), gav den føderale regering en ny placering i nationens økonomi. Mest vidtgående, skønt hurtigt en fiasko og erklæret forfatningsstridigt af Højesteret var et forsøg på at reorganisere industrisektoren (National Recovery Administration).

Den anden New Deal

1935-36 indeholdt banebrydende lovgivning, der sikrede arbejdernes organisations-, strejke- og forhandlingsret (National Labor Relations Board), iværksatte nødhjælpsarbejder og påbegyndte et socialt sikkerhedssystem (Social Security), som lagde grunden til den amerikanske velfærdsstat. Reformerne sikrede Roosevelts genvalg i 1936, men nedskæringer på det føderale budget medførte et alvorligt økonomisk tilbageslag 1937-38.

Den tredje fase

Efter genvalget prøvede Roosevelt forgæves at få gennemført en forfatningsændring til sikring af præsidentens kontrol med Højesteret. Det økonomiske tilbageslag søgtes imødegået med fornyede udgifter til nødhjælpsprogrammer samt monopolkontrol, men først den militære oprustning som følge af den tilspidsede udenrigspolitiske situation bragte USA ud af krisen. Roosevelts efterfølger, Harry S. Truman, lancerede i 1945 reformprogrammet Fair Deal som et forsøg på at videreføre New Deal.

New Deal er blevet kaldt "den tredje amerikanske revolution" på linje med Den Amerikanske Revolution og Borgerkrigen. Programmets hovedidé, at bruge føderal regulering til at udvide arbejdsmarkedet, var nogenlunde uantastet, indtil Reagan-administrationen i 1980'erne søgte at give "det frie marked" større spillerum.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig