National Labor Relations Board, NLRB, føderalt arbejdsmarkedsorgan i USA, oprettet i 1935 iht. National Labor Relations Act, også kaldet Wagner Act, der sikrede arbejdernes organisationsfrihed og forhandlingsret og regulerede den faglige organisation, herunder fagforeningsvalg. NLRB er et uafhængigt organ under Kongressen og fungerer som mægler og ankeinstans i arbejdsstridigheder og arbejdsmarkedsforhold. Med vedtagelsen af Taft-Hartley Labor Relations Act i 1947 mistede NLRB sin oprindelige funktion som undersøgelsesdomstol, der kunne rejse sager ved den føderale appeldomstol.