CFE-aftalen

CFE-aftalen er en nedrustningsaftale indgået i november 1990 mellem NATO- og Warszawapagtlandene, hvorefter et stort antal kampvogne og andet tungt materiel skulle skrottes inden november 1995. For Danmarks vedkommende drejede det sig om 146 kampvogne.

Faktaboks

også kendt som:

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe

Efter skæringstidspunktet måtte der kun være 40.000 kampvogne, 60.000 pansrede kampkøretøjer, 40.000 styk artilleri, 13.600 kampfly og 4000 kamphelikoptere i området fra Atlanterhavet til Uralbjergene.

Reduktionen ville blive forholdsmæssig størst i de tidligere Warszawapagtlande. I 1992 blev traktaten tilpasset forholdene efter Sovjetunionens opløsning, og samme år blev der indgået en aftale (CFE-1A) om øvre grænser for militært personel.

I 1995 var de samlede beholdninger af konventionelle våben i deltagerlandene reduceret med mere end 58.000 stk. Aftalen er da også blevet kaldt den mest vellykkede nedrustningsaftale. I 1999 undertegnede de 30 deltagerlande en adapteret udgave af aftalen for at bringe den i overensstemmelse med de nye sikkerhedspolitiske realiteter efter den kolde krigs afslutning.

Rusland forpligtede sig desuden til at trække traktatbegrænset udstyr og militært personel tilbage fra Georgien og Moldova inden for visse tidsfrister. Den adapterede aftale er imidlertid ikke trådt i kraft, da den kun er blevet ratificeret af Rusland, Ukraine, Hviderusland og Kasakhstan. De øvrige deltagerstater har ikke ratificeret den, fordi Rusland ikke har levet op til sine forpligtelser med hensyn til Georgien og Moldova.

I april 2007 udtrykte Ruslands præsident, Vladimir Putin, sin utilfredshed med CFE-aftalen og den tilpassede udgave af den, og beklagede, at nye NATO-medlemmer som Estland, Letland og Litauen ikke havde tilsluttet sig den. Han ville derfor indføre et moratorium for Ruslands efterlevelse af aftalen; det skulle vare, indtil alle NATO-lande havde ratificeret den og var begyndt at efterleve den.

En konference mellem deltagerstaterne i juni 2007, indkaldt af Rusland, bragte ikke parterne nærmere hinanden, og i juli 2007 blev moratoriet varslet til ikrafttræden den 13.12.2007 med den virkning, at hvis den adapterede aftale ikke var ratificeret inden 1.7.2008, ville Rusland opsige den.

Der har siden været flere konflikter i de tidligere Sovjetrepublikker, der har besværliggjort tilbagetrækningen af de russiske styrker og fjernelsen af den russiske ammunition.

Den 10 marts 2015 annoncerede Rusland, med påstand om NATO's overtrædelse af konventionen, at landet fuldstændigt ophørte med deltagelsen i aftalen.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig