Moratorium er en betalingsudsættelse, en form for tvangsakkord, som i modsætning til almindelig tvangsakkord og likvidationsakkord ikke befrier skyldneren for nogen del af vedkommendes gæld, men alene udsætter betalingen af forfaldne gældsposter. Et moratorium optræder næsten aldrig alene, men kombineres som oftest med en almindelig tvangs- eller likvidationsakkord eller med en frivillig ordning med kreditorerne.