Arnold Schönberg

Faktaboks

Arnold Schönberg
født:
13. september 1874
død:
13. juli 1951

Arnold Schönberg, 13.9.1874-13.7.1951, østrigsk komponist, født i Wien af jødiske forældre. Tidligt begyndte Arnold Schönberg at spille violin og komponere. Efter faderens død 1890 tog han arbejde i en bank, men opgav stillingen 1895 for at vie sit liv til musikken.

I et amatørorkester, hvor han spillede cello, sluttede han nært venskab med dirigenten Alexander von Zemlinsky, som gav ham hans livs eneste kompositionsvejledning, og hvis søster Mathilde (1877-1923) han ægtede 1901.

Efter et ophold i Berlin 1901-03, hvor Arnold Schönberg virkede som kabaretkapelmester og som konservatorielærer, vendte han tilbage til Wien, hvor fronterne mellem tradition og fornyelse var trukket skarpt op. 1904 stiftede han og Zemlinsky Vereinigung schaffender Tonkünstler til opførelse af moderne musik.

Den overlevede dog kun en sæson. Samtidig begyndte også Schönbergs lærergerning, først ved en reformpædagogisk skole, siden privat for Anton Webern, Alban Berg, Hanns Eisler og mange andre.

Værker i udvalg
vokalværker
18 lieder med klaver, op. 1, 2, 3, 6, 1898-1904
Gurre-Lieder, soli, kor, orkester 1900-01
6 lieder med orkester, op. 8, 1903-05
2 ballader med klaver, op. 12, 1907
Friede auf Erden, kor a cappella, op. 13, 1907
2 lieder med klaver, op. 14, 1907-08
15 Lieder aus dem Buch der hängenden Gärten, op. 15, 1908-09
Herzgewächse, sopran, celeste, harmonium, harpe, op. 20, 1911
Pierrot Lunaire, recitativ, kammerensemble, op. 21, 1912
4 lieder med orkester, op. 22, 1913-16
Die Jakobsleiter, oratorium, ufuldendt, 1915-17 (-22)
4 + 3 satser for blandet kor, op. 27 og 28, 1926
6 sange for mandskor, op. 35, 1929-30
3 lieder med klaver, op. 48, 1933
Kol nidre, recitativ, mandskor, orkester, op. 39, 1938
Ode to Napoleon Buonaparte, recitativ, kvintet (orkester), op. 41, 1942
Prelude (til Genesis-Suite), tekstløst kor, orkester, op. 44, 1945
A Survivor from Warsaw, recitativ, mandskor, orkester, op. 46, 1947
Dreimal tausend Jahre, kor a cappella, op. 50A, 1949
De profundis, kor a cappella, op. 50B, 1950
orkesterværker
Pelleas und Melisande, symfonisk digtning, op. 5, 1902-03
Kammersymfoni nr. 1, op. 9, 1906
5 orkesterstykker, op. 16, 1909
Variationen für Orchester, op. 31, 1926-28
Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene, op. 34, 1929-30
Suite, G-dur, strygeorkester, 1934
Violinkoncert, op. 36, 1936
Kammersymfoni nr. 2, op. 38, (1906-) 1939
Klaverkoncert, op. 42, 1942
Tema med variationer, blæserorkester, op. 43, 1944
kammer-, klaver- og orgelmusik
Verklärte Nacht, strygesekstet, op. 4, 1899
Strygekvartet nr. 1, op. 7, 1905
Strygekvartet nr. 2 med sopran, op. 10, 1907-08
3 klaverstykker, op. 11, 1909
6 små klaverstykker, op. 19, 1911
5 klaverstykker, op. 23, 1920-23
Serenade, septet, baryton i 4. sats, op. 24, 1920-23
Suite, klaver, op. 25, 1921-23
Blæserkvintet, op. 26, 1923-24
Suite, 3 klarinetter, 3 strygere, klaver, op. 29, 1925
Strygekvartet nr. 3, op. 30, 1927
2 klaverstykker, op. 33a, b, 1928-29, 1931
Variationen über ein Rezitativ, orgel, op. 40, 1940
Strygetrio, op. 45, 1946
Phantasy, violin, klaver, op. 47, 1949
dramatiske arbejder
Erwartung, monodrama, op. 17, 1909
Die glückliche Hand, drama med musik, op. 18, 1910-13
Von Heute auf Morgen, komisk opera, op. 32, 1928-29
Moses und Aron, opera, ufuldendt, 1930-32

En intensiv malerisk virksomhed indledtes 1908 vejledt af maleren Richard Gerstl (1883-1908). Forholdet fik en brat ende, da Mathilde i 1908 forlod mand og to børn til fordel for ham. Hun blev dog overtalt til at vende tilbage, hvorefter Gerstl tog sit liv.

Siden knyttedes et frugtbart venskab med Wassily Kandinsky fra den ekspressionistiske malergruppe Der blaue Reiter i München. Økonomisk trange kår og heftige angreb på Arnold Schönbergs og hans elevers musik fra både publikum og presse tillige med udsigten til en antisemitisk inspireret skandale om en lærerpost ved konservatoriet foranledigede ham til at forlade Wien og indtil 1915 tage ophold i Berlin, hvor forholdene var tåleligere.

Efter 1. Verdenskrig stiftede Arnold Schönberg en forening til indstudering og opførelse af ny musik for interesserede under udelukkelse af al offentlighed.

Efter Mathildes død i 1923 ægtede han søsteren til en af sine elever, Gertrud Kolich (1899-1968). 1926-33 bestred han en stilling som professor ved Akademie der Künste i Berlin; men efter Adolf Hitlers magtovertagelse forlod han Tyskland og slog sig ned i USA indtil sin død, det meste af tiden i Los Angeles.

Arnold Schönbergs musik

Arnold Schönberg komponerede musik i så at sige alle genrer. Udgangspunktet var lieder og mindre kammermusikværker.

Med den programmatiske strygesekstet Verklärte Nacht over et digt af Richard Dehmel, Gurre-Lieder til J.P. Jacobsens tekst og det symfoniske digt Pelleas und Melisande efter Maurice Maeterlinck markerede han sig som senromantiker inspireret af både Richard Wagner og Johannes Brahms.

De følgende års udvikling gennem de to første strygekvartetter, kammersymfonien for 15 instrumenter og sangene fra Das Buch der hängenden Gärten af Stefan George ledte frem til ekspressionismen i de første atonale værker: tre klaverstykker, fem orkesterstykker og monodramaet Erwartung, alle fra 1909.

Herefter arbejdede Arnold Schönberg med de tekniske betingelser for at komponere uden toneart, mest markant i Pierrot Lunaire for recitation og fem musikere på otte instrumenter og i operaen Die glückliche Hand til Schönbergs egen tekst.

Under krigen skrev han teksten til oratoriet Die Jakobsleiter, hvis anden del aldrig fuldendtes. 1920-23 udviklede han den metode, som er blevet kaldt tolvtoneteknik eller dodekafon sats, i nogle værker kulminerende i blæserkvintetten fra 1924.

Teknikken konsolideres inden for forskellige genrer: korsange, kammermusik, orkestervariationer og den komiske opera Von Heute auf Morgen. Samtidig skrev han dramaet Der biblische Weg og teksten til operaen Moses und Aron. De to første akter blev komponeret 1930-32; tredje akt blev aldrig fuldendt. Alligevel regnes dette for Schönbergs største værk.

Fra årene i USA stammer både tonale og atonale værker. Til de første hører Kol nidre over en traditionel melodi til en mosaisk-liturgisk tekst, den 2. kammersymfoni, der var påbegyndt i 1906, og Variationen über ein Rezitativ for orgel, alle skrevet 1938-40. Men violinkoncerten og den 4. strygekvartet fra 1936 er dodekafone.

Det er også de følgende efter 1940: Ode to Napoleon Buonaparte til lord Byrons dybt ironiske tekst og klaverkoncerten; i disse mærkes dog de foregående års beskæftigelse med tonal musik. Rent atonale er derimod de sidste års dodekafone værker, bl.a. strygetrioen og Phantasy for violin og klaver. Et stort værk, Moderne Psalmen, var undervejs, da Schönberg døde. Flere af hans tekster hertil findes; men kun begyndelsen af den første blev komponeret.

Arnold Schönberg skrev også bearbejdelser af musik af bl.a. Johannes Strauss, Johann Sebastian Bach og Johannes Brahms og flere lærebøger: Harmonielehre (1911), Models for Beginners in Composition (1942) og Structural Functions of Harmony (1948, udg. 1954). En række skrifter blev udgivet i Style and Idea i 1950.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig